GREATER NEW YORK VINTAGE WIRELESS ASSOCIATION

 

 

 

 

MEET PHOTOGRAPHS

Mr. Dick Hertz - Official Club Photographer

 

MEET DATES

 

September 6, 2015 - Meet

January 4, 2015

December 7, 2014

November 2, 2014 - Meet

October 5, 2014 - Meet

September 7, 2014

August 3, 2014

July 6, 2014

June 1, 2014

May 4, 2014 - Meet

April 6, 2014 - Meet

May 5, 2013 - Meet

April 7, 2013 - No Photos

March 3, 2013 Meet - no photos

February 3, 2013 Meet - no photos

January 6, 2013 Meet - no photos

December 2, 2012 Meet

November 4, 2012 Meet - no photos

October 7, 2012 Meet - no photos

September 2, 2012 Meet

August 5, 2012 Meet

July 1, 2012 Meet - no photos

June 3, 2012 Meet - no photos

May 6, 2012 Meet

April 1, 2012 Meet

February 5, 2012 Meet

January 1, 2012 Meet

December 4, 2011 Meet

November 6, 2011 Meet - no photos

October 2, 2011 Meet

September 4, 2011 Meet

August 7, 2011 Meet - no photos

July 3, 2011 Meet

June 5, 2011 Meet

May 1, 2011 Meet

February 6, 2011 Meet

January 2, 2011 Meet

Last Updated: May 15, 2023